ติดตามกิจกรรมต่างๆ กับลูกค้า

กิจกรรรมต่างๆ ที่ได้บันทึกลงใน AquaCRM สามารถกำหนดการแจ้งเตือนได้ เพื่อให้ไม่พลาดงานที่สำคัญซึ่งแจ้งเตือนได้ทั้งในโปรแกรมและในอีเมล์ สำหรับข้อมูลกิจกรรมบางกิจกรรมที่มีบางส่วนคล้ายๆกัน เช่น การบันทึกกิจกรรมการนัดหมายกับลูกค้า, การบันทึกกิจกรรมการโทรศัพท์ เป็นต้น ถ้าใช้ Duplicate จะช่วยให้ไม่ต้องเสียเวลาในการคีย์ข้อมูลใหม่ทั้งหมด