ออกแบบกระบวนการทำงานทางธุรกิจ จำกัดสิทธิ์การใช้งานและเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้

สร้างขั้นตอนการขายอัตโนมัติ

 เวิร์คโฟลว์ช่วยการการทำงานของคุณสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล์อัตโนมัติ หรือกำหนดขั้นตอนการเคลื่อนของการทำงานผ่านทางอีเมล์

 

ตัวอย่างของการตั้งค่า

ตั้งข้อกำหนดข้อมูลที่เข้าใหม่ให้ ส่งเป็นความรับผิดชอบของพนักงานฝ่ายใด กฏเกณฑ์ความสามารถของการสร้างหรือแก้ไขข้อมูลลูกค้า