จัดการการขออนุมัติ โดยใช้การอนุมัติบนระบบ ช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน

 

ลดความซับซ้อนของขั้นตอนการอนุมัติ

การอนุมัติส่วนลดจัดการและการเดินทางและรายงานค่าใช้จ่าย หรืออื่นๆ พร้อมทั้ง ช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการอนุมัติ โดยสามารถตอบสนองต่อการร้องขอ ได้รับการอนุมัติโดยตรงผ่านสนทนา หรือทางอีเมล์