รายงานถือเป็นส่วนสำคัญทางธุรกิจ ซึ่่งเป็นการสรุปผลภาพรวมการทำงานและความสำเร็จภายในองค์กร AquaCRM เป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดในการสรุปผลรายงานด้วยวิธีการอัตโนมัติ ยกตัวอย่างเช่น การทำงานของพนักงาน ระดับความสนใจของลูกค้า ฯลฯ ด้วยการกรองและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

 

นอกจากนี้ยังสามารถรับทราบรายงานข้อมูลย่อทางหน้าแดชบอร์ด สร้างรายงานอัตโนมัติส่งตรงถึงอีเมล์ โดยสามารถกำหนดวันและเวลาในการส่ง ช่วยให้ประหยัดเวลาในการทำงาน ได้รับข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลกำไรแก่องค์กรของพนักงานเพิ่มมากขึ้น