ข้อมูลใน CRM สามารถเรียกดูผลได้แแบเรียลไทม์สามารถเห็น สามารถเห็นภาพการเปรียบเทียบรูปแบบและแนวโน้มในการขาย, การตลาด แดชบอร์ดประกอบด้วยประเภทที่แตกต่างกันของ 2 มิติ / 3 มิติ ( 2D / 3D ) แผนภูมิที่สร้างแบบไดนามิกตามข้อมูลล่าสุดองค์ประกอบหนึ่งที่ไม่ซ้ำกันคือแผนภูมิช่องทางการขายซึ่งสามารถใช้ในการเห็นภาพขั้นตอนการขายในขั้นตอนต่างๆ

มาตรฐาน CRM และ แดชบอร์ดการขาย

การขาย

 • กราฟรายงานลีด/กลุ่มเป้าหมาย
 • รายงานศักยภาพประเภทลูกค้า
 • กราฟรายงานโอกาสขายที่มีต่อลูกค้า
 • รายงานยอดขาย

การตลาด
 • ยอดลูกค้าที่มีโอกาสขายสูงสุด
 • ยอดการขายสูงสุด
 • ช่องทางการขายสูงสุด
 • สถานะ/ขั้นตอนบนโอกาสขาย
 • จำนวนรายได้รวมทั้งหมดบนขั้นตอนการขาย

การสนับสนุนลูกค้า
 • จำนวนเรื่องที่แจ้ง
 • สถานะความสำคัญของเรื่อง
 • สถานะของเรื่อง

อื่นๆ
 • ประวัติการใช้งาน
 • กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น
 • ช่องทางขาย
 • ตัวชี้วัดความสำคัญ
 • กิจกรรมค้างที่ยังไม่สำเร็จ
 • รายการอย่างย่อ
 • บันทึกความจำ