ติดตามงานและการแจ้งเตือน

ติดตามตารางงานทั้งของตนเองและในทีมตนเอง

ระบบ CRM ของ AquaCRM เครื่องมือที่ช่วยในการจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อเก็บบันทึกรายละเอียดของกิจกรรมทั้งหมด ซึ่งสามารถช่วยให้ วางแผน กำหนดเวลา และการจัดการงานที่ซับซ้อนให้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น และหลังจากที่วางแผนงานเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานยังสามารถตรวจสอบแผนงานผ่านปฏิทิน เช่น เรียกดูกิจกรรมรายเดือน รายสัปดาห์ รายวัน ว่ามีแพลนที่ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อช่วยให้ง่ายในการวางแผนงาน ที่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนทำให้ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลาที่กำหนดซึ่งบ่งบอกถึงความมีประสิทธิภาพของผู้ใช้งานทำให้เกิดความประทับใจแก่ลูกค้าและอยากจะใช้บริการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีของลูกค้ากับบริษัทฯ อีกด้วย

ปฏิทินและตารางกิจกรรม
ปฏิทินและตารางกิจกรรม

#เก็บข้อมูลของงานที่สำคัญ

#มอบหมายงานเป็นกลุ่ม

#แจ้งเตือนทางอีเมล์

ปฏิทินของระบบ CRM

ทดลองใช้งาน AquaCRM

AquaCRM ช่วยให้คุณมีมุมมองบนธุรกิจได้แบบ 360 องศา พร้อมยังช่วยระบุแนวโน้ม เล็งเห็นโอกาส เพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุน

ทดลองใช้งาน ฟรี

รับคำปรึกษาฟรี
เพียงแค่กรอกข้อมูล

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.