กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย หากมีการติดตามดูแลอย่างถูกต้อง ก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กับองค์กรได้ แต่อย่างไรก็ตาม การจัดการจำเป็นต้องมีเครื่องมือและกระบวนการที่เหมาะสมสำหรับการติดตาม เพื่อให้แน่ใจได้ว่า กระบวนการทำงานนั้นดำเนินไปตามแผนการที่วางไว้อย่างถูกต้องมากที่สุด และด้วยเหตุนี้เอง AquaCRM จึงได้ผลักดันและส่งเสริมกิจกรรมทั้งในกระบวนการทางการตลาดและการขายของธุรกิจ

การจัดการข้อมูลลูค้าในระบบ CRM บน AquaCRM

ทดลองใช้งาน AquaCRM

AquaCRM ช่วยให้คุณมีมุมมองบนธุรกิจได้แบบ 360 องศา พร้อมยังช่วยระบุแนวโน้ม เล็งเห็นโอกาส เพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุน

ทดลองใช้งาน ฟรี

รับคำปรึกษาฟรี
เพียงแค่กรอกข้อมูล

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.