สรุปรายงานในรูปแบบแดชบอร์ด

ข้อมูลใน ระบบ CRM ของ AquaCRM สามารถสรุปข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิกราฟ ช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรเป็นเรื่องง่าย สามารถมองเห็นสถานการณ์ขององค์กรได้ชัดเจน ไม่ต้องเสียเวลาในการวิเคราะห์ตัวเลขเอง นอกจากเราจะมีสแตนดาร์ดแดชบอร์ดให้แล้ว ทางผู้ใช้งานสามารถแจ้งให้ทางเราสร้างรายงานแดชบอร์ดเพื่อเหมาะสมกับองกรตนเองได้

AquaCRM Dashboard

การขาย

 • กราฟรายงานลีด/กลุ่มเป้าหมาย
 • รายงานศักยภาพประเภทลูกค้า
 • กราฟรายงานโอกาสขายที่มีต่อลูกค้า
 • รายงานยอดขาย

การตลาด

 • ยอดลูกค้าที่มีโอกาสขายสูงสุด

 • ยอดการขายสูงสุด

 • ช่องทางการขายสูงสุด

 • สถานะ/ขั้นตอนบนโอกาสขาย

 • จำนวนรายได้รวมทั้งหมดบนขั้นตอนการขาย

การสนับสนุนลูกค้า

 • จำนวนเรื่องที่แจ้ง

 • สถานะความสำคัญของเรื่อง

 • สถานะของเรื่อง

อื่นๆ

 • กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น

 • ช่องทางขาย

 • ตัวชี้วัดความสำคัญ

 • กิจกรรมค้างที่ยังไม่สำเร็จ

 • รายการอย่างย่อ

 • บันทึกความจำ

ทดลองใช้งาน AquaCRM

AquaCRM ช่วยให้คุณมีมุมมองบนธุรกิจได้แบบ 360 องศา พร้อมยังช่วยระบุแนวโน้ม เล็งเห็นโอกาส เพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุน

ทดลองใช้งาน ฟรี

รับคำปรึกษาฟรี
เพียงแค่กรอกข้อมูล

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.