ทำไมทุกองค์กรจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง Email Marketing

  • อีเมลยังคงเป็นช่องทางการสื่อสารอันดับ 1 ระหว่างแบรนด์กับลูกค้า ซึ่งจากการศึกษาของ Sleeknote นั้นบอกว่า 99% ของลูกค้ามักจะเช็คอีเมลเป็นประจำทุกวัน ทั้งยังมีลูกค้าบางคนที่ใช้เวลาเช็คอีเมลมากถึง 20 นาทีต่อวัน
  • Email Marketing มีผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI: Retrun on Investment) ที่น่าพอใจมากถึง 4,400% (ข้อมูลจาก Optinmonster) นั่นหมายความว่าทุก ๆ 10 บาทที่จ่ายไปกับการตลาดอีเมล คุณจะได้รับกลับคืนมามากถึง 440 บาท
  • มูลค่าโดยเฉลี่ยของออเดอร์ต่อ 1 อีเมลนั้นสูงกว่าออเดอร์จาก Social Media มากถึง 3 เท่า
  • Email Marketing คือวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับลูกค้า

5 ขั้นตอนในการทำ Email Marketing มีดังนี้

  • กำหนดเป้าหมายในการทำ Email Marketing

  • สร้างลิสต์อีเมลของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็นหมวดหมู่
  • ร่างอีเมลด้วยเนื้อหาที่จุด ตรงใจ เพื่อโน้มน้าวลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์
  • โดยใช้ Aqua CRM เป็นเครื่องมือทำ Email Marketing รวดเร็ว ทำง่าย
  • การติดตามแคมเปญ Email Marketing บนระบบ Aqua CRM ในแดชบอร์ดแคมเปญ
ขั้นตอนการทำ Email Marketing
Email Marketing

Share Emails แบ่งปันอีเมล

การทำงานร่วมกันของพนักงานในองค์กร การแบ่งปันข้อมูลลูกค้าบนพื้นฐานของกฏการทำงานในบริษัทของคุณ

ทำงานร่วมกับทุกอีเมล

รับ-ส่งอีเมล์บนระบบ AquaCRM ในการสื่อสารกับลูกค้าของคุณ ทำงานร่วมกับ Outlook, Hotmail, Gmail, Google Apps, or Yahoo!

ทดลองใช้งาน AquaCRM

AquaCRM ช่วยให้คุณมีมุมมองบนธุรกิจได้แบบ 360 องศา พร้อมยังช่วยระบุแนวโน้ม เล็งเห็นโอกาส เพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุน

ทดลองใช้งาน ฟรี

รับคำปรึกษาฟรี
เพียงแค่กรอกข้อมูล

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.