ถ่ายทอดความรู้และใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ

  • เป็นขั้นตอนหรือวิธีการที่เป็นองค์ความรู้ที่ได้จัดเก็บรวบรวมไว้ในฐานข้อมูล เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่พนักงานในองค์กร
  • ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำลูกค้าและคำติชมเป็นระยะๆ

  • ปรับแต่งโมดูลการแก้ปัญหาเพื่อให้เหมาะกับความรู้ขององค์กรของคุณ
  • สามารถปรับแต่งรายงานฐานความรู้และแดชบอร์ด
AquaCRM ระบบ CRM ในประเทศไทย

ทดลองใช้งาน AquaCRM

AquaCRM ช่วยให้คุณมีมุมมองบนธุรกิจได้แบบ 360 องศา พร้อมยังช่วยระบุแนวโน้ม เล็งเห็นโอกาส เพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุน

ทดลองใช้งาน ฟรี

รับคำปรึกษาฟรี
เพียงแค่กรอกข้อมูล

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.