การจัดการใบเสนอราคาบนระบบ CRM

AquaCRM ระบบ CRM ในประเทศไทย
  • ติดตามผลใบเสนอราคาจากมุมมองใบเสนอราคาที่หน้าโมดูล
  • สามารถเพิ่มรายการสินค้าหรือปรับปรุงราคา ภาษี การปรับเปลี่ยนราคาพิเศษ และราคารวมสุทธิ ได้โดยตนเองหรือจะกำหนดให้คำนวนผลอัตโนมัติ
  • สามารถกำหนด หรือ เลือกราคาที่แตกต่างกันสำหรับสินค้าชิ้นเดียวกันตามกลุ่มลูกค้า
  • สามารถส่งใบเสนอราคาผ่านการใช้ระบบการส่งอีเมล์ภายใน AquaCRM
  • สามารถสร้างใบสั่งขายหรือใบแจ้งหนี้ได้อย่างรวดเร็วภายใต้ระบบใบเสนอราคา
  • กำหนดค่าหลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำ โดยการแสดงข้อมูลแบบไดนามิกที่มีอยู่ ซึ่งอาจจำการตั้งค่าจากการดูที่อยู่ที่จัดส่งสินค้าหรือเอกสาร ข้อตกลงและเงื่อนไข ในขณะที่สร้างใบเสนอราคา
  • สามารถปรับแต่งรูปแบบใบเสนอราคา ทั้งในตัวฟังคืชั่นโมดูล และรูปแบบเอกสารของใบเสนอราคา ให้เหมาะสมกับทางองค์กร

ทดลองใช้งาน AquaCRM

AquaCRM ช่วยให้คุณมีมุมมองบนธุรกิจได้แบบ 360 องศา พร้อมยังช่วยระบุแนวโน้ม เล็งเห็นโอกาส เพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุน

ทดลองใช้งาน ฟรี

รับคำปรึกษาฟรี
เพียงแค่กรอกข้อมูล

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.