PROJECTS

โปรแกรมจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับทุกธุรกิจ

Zoho Projects ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบนระบบคลาวด์ของเราจะช่วยคุณวางแผนโครงการ ติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำงานร่วมกับทีมของคุณได้ทุกที่

ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ชั้นนำ

ทำงานอยู่ที่บ้าน
อย่างปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ

วางแผนโครงการของคุณ ติดตามงานของคุณอย่างใกล้ชิด ทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจบโครงการด้วยความสำเร็จให้ดูเหมือนคุณไม่ได้ออกจากสำนักงาน

ทำงานเสร็จตรงเวลาอยู่เสมอ

วางแผนกิจกรรมโครงการของคุณ มอบหมายงาน
จัดการทรัพยากรและทำงานร่วมกับทีมของคุณได้ดีอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

ผสานการทำงานร่วมกับ
แอปที่คุณโปรดปราน

Zoho Projects รองรับการทำงานร่วมกับแอป Zoho อื่นๆ
และแอปบุคคลที่สามอื่นๆ ผ่านการผนวกรวมแบบไร้ขอบเขต

Slack

Avast

Asan

Tello

Introduction

Help Desk is a department in a organization that handles customers’ interactions on a product or service. Customers contact the help desk when they have a question or a problem and a product expert addresses the question to the customer’s satisfaction.

In a typical scenario, a help desk is a space manned by product experts from the customer support department when customers require assistance. Most companies give out an email address or a toll-free number for the customers to request help from the experts. Customers can reach the company through these channels when they need help.

A help desk software automates most of the steps in this process as possible. A help desk software consists of at least 3 parts: Ticket Management, Automation Suite, Reporting and Optimization. Here’s how:

  1. Ticket Management: The software pulls customer emails from an email address and lists them in a single place. It allows a help desk executive to answer calls from customers and log them easily. It enables customer support executives to listen and respond to customer feedback on social media, such as Facebook and Twitter.
  2. Automation Suite: The Automation Suite allows a help desk coordinator to ensure that questions from customers are redirected to employees who can answer them satisfactorily. It enables the coordinator to monitor when a support executive hasn’t responded to a ticket, or when a ticket is taking too long to get resolved, or one of the several other possible cases.
  3. Reporting and Optimization: This is the most important function of customer service. It pulls pertinent information about the critical aspects of the help desk. Managers can understand parameters such as load on the help desk team, turnaround time, and resolution rate of each executive etc. Metrics like these give managers a quick perspective of how things are faring and let them make amends for the better.

Help Desk Management Software For Your Business

Zoho Desk is web-based help desk software that gives you the ability to manage your customer support activities efficiently. Zoho Desk allows you to assign, track and set up alerts on help desk tickets easily. You can customize Zoho Desk for your business and ensure satisfaction in your customer support experience.

On-demand & Web-Based
Zoho Desk, an on-demand, web-based help desk software allows your agents to engage with customers and deliver satisfaction in the fastest and easiest way. And because it’s all on the cloud, lesser the cost of installation and maintenance, you could concentrate on your business than on the software itself.

Smart Price
With plans starting at $12/agent for a month, you can expect Zoho Desk to revolutionize the way you support your customers. If your customer support process involves a do-it-all team or your support costs stretch your budget, you can signup for our Free plan that allows you to add 3 agents.

Feature Rich
Zoho Desk is packed with features to increase the productivity of your support agents. You can automate your support process using Workflows. You can also set up customer Contracts, notify your agents, acknowledge your customers and do a lot more. It is easy to get started, effortless to scale, and integrates seamlessly.

Customize Everything
Determine the best page layout, add fields, create tabs, and edit templates. Use our Rest APIs to integrate your help desk with your in-house system or a favorite application.

Technical

Zoho CRM

Imagine you walk up to your favorite restaurant, ‘Home Made Wraps’, that you frequently visit, and are greeted by the owner with a big smile! He nods at you and gestures for you to take a seat and informs that your order is 5 minutes away. But, wait a minute, when did you place an order? Well, Roger remembers what you like: your made-to-order cocktail and the favorite savories to go with it. You think, it’s just your order he remembers because you visited last week. But, he does that with nearly every second customer who enters his restaurant. Amazing, isn’t it? Remembering every visitor’s preference is quite a feat because sometimes it may take years to understand their needs and get acquainted with it.

But its different with Roger Philips, the owner of ‘Home Made Wraps’, he takes customer satisfaction and engagement quite seriously. For him and his team, the customer is the king and they know to go the extra mile to make sure they understand the pulse of every customer and therefore, build a good relationship with them. They keep track of every customer’s preferences, their customized orders, preferred chefs and in not-so-rare cases their diet restrictions too!

His job doesn’t end here. He needs to be on top of several other transactions like raw material purchase, monthly expenditures, annual growth, and profit tracking too. He must track and value every sale that he makes, so that his annual report doesn’t miss out important details. At the same time, he must make sure that his entire team is aware of the business processes and follows it without any deviation.

Managing every aspect of the business can be made easier with a robust CRM system. It should readily understand the business, unite it with the employees and customers alike and capture the business information such that one gets a holistic view of each customer in real-time.

An ideal CRM system should be multi-faceted that provides:

Uninterrupted access to customer data – We understand that prompt responses and immediate solutions go a long way in building a lasting relationship. So, your customer’s information is securely stored on a cloud-based platform and your teams can connect with the customers from anywhere in real-time.

Bring inter-departmental coordination – Another advantage of having data on cloud is, it can be shared across the teams. You can create customer centric tasks and assign it to the relevant members of your team. This will make sure that every sales person has a defined role and clear objectives, no one is left out or performing the same set of tasks and no sales opportunity will be ignored.

Streamline different processes – CRM comes with wide array of features that can help in increasing the sales team’s ability to close more deals, assist the marketing team in acquiring more leads, make it easier for support teams to resolve tickets faster; all at the same time.

Proactively participate in customers’ journey – CRM will help you create milestones and remind you of important events with customers. You can also get insights on the customer’s preferences and requirements that in turn will help the sales team organize their strategies for a better and faster customer engagements. Overall, it can go a long way in boosting retention and mitigating churn.

Make intelligent decisions – A customer feels valued when the sales team remembers their needs and gives them solutions quickly. CRM can help you draw insights, anticipate possible outcomes, recommend choices, and even suggest next course of action with customers by taking cues from past interactions and data.

Make CRM, your own
Once you have adopted CRM for your business, it’s ideal that you modify it to your needs and not the other way around. Zoho CRM is flexible enough to accomodate your business process and allow you to replicate it online. Since, every business is unique we let you build the CRM according to your requirements using the customization features.

Watch CRM work for you
An ideal day of a rep would be – step into the office, fire up the laptop and jump-start with the routine tasks. CRM can automate some of those repetitive tasks and save time for other important activities. With some easy-to-setup automation features, the sales processes can be streamlined and made efficient. Sit back and and plan your next business move while CRM continues to work for you.

Connect, communicate, collaborate

Communication has reached a whole new level and with Zoho CRM you can bring it all under one roof. Be it email, phone calls live chat or social media channels like Facebook, Twitter, all your interactions can be accessed from one place. Your customers and prospects have their presence across multiple channels its best to make sure your business is not left behind and takes strides along with them.

Get it all in one place
When you have so much to do, you cannot waste time looking for your customer’s details in different places. Having them all in a single place, that’s just a click away save a lot of time. You can track a client’s purchase history, go through notes, view past conversations, and check related emails simultaneously. The contextual view lets you cross-sell products and eliminate the time spent on gathering details from different sources.

Enhance the developer in you
Certain software solutions might be used to carry out specific functions and you don’t have to abandon them in order to use the CRM system. With our string of developer centric features- APIs, SDKs, Functions, Widgets and much more you can bring your software into the CRM and manage everything from one place.

Leads are the unqualified contacts or sales opportunities in your business. They are the raw details gathered about individuals or representatives of organizations collected from trade shows, seminars, advertisements and other marketing campaigns. A lead goes through the follow-up process by sales reps and when qualified, they’re converted into an account, contact and deal (opportunity) in Zoho CRM.

Zoho Desk

Help Desk is a department in a organization that handles customers’ interactions on a product or service. Customers contact the help desk when they have a question or a problem and a product expert addresses the question to the customer’s satisfaction.

In a typical scenario, a help desk is a space manned by product experts from the customer support department when customers require assistance. Most companies give out an email address or a toll-free number for the customers to request help from the experts. Customers can reach the company through these channels when they need help.

A help desk software automates most of the steps in this process as possible. A help desk software consists of at least 3 parts: Ticket Management, Automation Suite, Reporting and Optimization. Here’s how:

  1. Ticket Management: The software pulls customer emails from an email address and lists them in a single place. It allows a help desk executive to answer calls from customers and log them easily. It enables customer support executives to listen and respond to customer feedback on social media, such as Facebook and Twitter.
  2. Automation Suite: The Automation Suite allows a help desk coordinator to ensure that questions from customers are redirected to employees who can answer them satisfactorily. It enables the coordinator to monitor when a support executive hasn’t responded to a ticket, or when a ticket is taking too long to get resolved, or one of the several other possible cases.
  3. Reporting and Optimization: This is the most important function of customer service. It pulls pertinent information about the critical aspects of the help desk. Managers can understand parameters such as load on the help desk team, turnaround time, and resolution rate of each executive etc. Metrics like these give managers a quick perspective of how things are faring and let them make amends for the better.

Help Desk Management Software For Your Business

Zoho Desk is web-based help desk software that gives you the ability to manage your customer support activities efficiently. Zoho Desk allows you to assign, track and set up alerts on help desk tickets easily. You can customize Zoho Desk for your business and ensure satisfaction in your customer support experience.

On-demand & Web-Based
Zoho Desk, an on-demand, web-based help desk software allows your agents to engage with customers and deliver satisfaction in the fastest and easiest way. And because it’s all on the cloud, lesser the cost of installation and maintenance, you could concentrate on your business than on the software itself.

Smart Price
With plans starting at $12/agent for a month, you can expect Zoho Desk to revolutionize the way you support your customers. If your customer support process involves a do-it-all team or your support costs stretch your budget, you can signup for our Free plan that allows you to add 3 agents.

Feature Rich
Zoho Desk is packed with features to increase the productivity of your support agents. You can automate your support process using Workflows. You can also set up customer Contracts, notify your agents, acknowledge your customers and do a lot more. It is easy to get started, effortless to scale, and integrates seamlessly.

Customize Everything
Determine the best page layout, add fields, create tabs, and edit templates. Use our Rest APIs to integrate your help desk with your in-house system or a favorite application.